Skader før og etter

Eksempler på skader før og etter reparasjon.