Gasspriser

Gasskontroll.


Inkluderer følgende arbeid:

Skifte av regulator, regulatorslange, komfyrslange, trykktesting, lekkasjetesting, mm. totalt 41 sjekkpunkter.

Pris for denne kontrollen er Kr. 5.900,- Inkl MVA

Deler kommer i tillegg.

(Forutsetter at arbeidet blir utført her på Holmen Slipp, hvis arbeidet skal utføres annet sted kommer kjøring i tillegg)


Hvis det er andre ting som må gjøes for å få anlegget godkjent i henhold til ISO standard 10239, så går dette på løpende timer, timepris er 1.300,- Inkl. MVA. Deler kommer i tillegg.

Ikke godkjent anlegg
Ikke godkjent anlegg
Godkjent anlegg
Godkjent anlegg