Gasspriser

Standard gasskontroll.

Inkluderer følgende arbeid og deler:

Skifte av regulator, regulatorslange, komfyrslange, trykktesting, lekkasjetesting, mm. totalt 41 sjekkpunkter.

Pris for denne kontrollen er 7.088,- Inkl MVA

Deler kommer i tillegg.

Standard deler som skiftes koster som følger

Regulator, Primus 642,- (Klick on regulator 585,-)

Regulatorslange, 412,-

Komfyrslange, 412,-

Standardkontroll Inkl. standard deler koster 8.554,- Inkl. MVA

(Forutsetter at arbeidet blir utført her på Holmen Slipp, hvis arbeidet skal utføres annet sted kommer kjøring i tillegg)


Hvis det er andre ting som må gjøres for å få anlegget godkjent i henhold til ISO standard 10239, så går dette på løpende timer, timepris er 1.575,- Inkl. MVA. Deler kommer i tillegg.


Vi utfører ikke service på komfyrer eller annet gassutstyr. Vi er autoriserte på selve gassanlegget, fra regulator fram til komfyr, mm


Ikke godkjent anlegg
Ikke godkjent anlegg
Godkjent anlegg
Godkjent anlegg

Vi er forhandler for Unisupply

ALDE


Vi bruker ALDE trykktester PRO på alle gassoppdrag