Laminat skader

Laminat skader


Hakk og riper:

Slipe ut

Maskere området

Laminere

Slipe

Sparkle

Sprøyte ny gelcoat

Hakk og riper

Hull over vannlinjen:

Slipe ut fra ene siden

Forskale fra den andre siden

Laminere

Slipe ut den andre siden

Laminere

Slipe

Sparkle

Ny gelcoat

Hull under vannlinje:

Bruk verksted

Hull over vannlinjen:

 Hull under vannlinjen:  Bruk verksted.