Laminat skader

Laminat skader


Hakk og riper:

 • Slipe ut
 • Maskere området
 • Laminere
 • Slipe
 • Sparkle
 • Sprøyte ny gelcoat

Hakk og riper

Hull over vannlinjen:

 • Slipe ut fra ene siden
 • Forskale fra den andre siden
 • Laminere
 • Slipe ut den andre siden
 • Laminere
 • Slipe
 • Sparkle
 • Ny gelcoat

Hull under vannlinje:

 • Bruk verksted

Hull over vannlinjen:

 Hull under vannlinjen:  Bruk verksted.