Autorisasjon

Autorisasjon

Bærum Plast AS er et Norboat autorisert plastreparasjonsverksted.


NORBOAT har som en av sine målsettinger å bidra til at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk. For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for plastreparasjonsverksteder, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at reparasjonsarbeid i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter.

Ordningen retter spesiell fokus mot at:


  • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere personell med nødvendig faglig kompetanse.
  • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal disponere utstyr og lokaler som er egnet for slikt arbeid.
  • Autoriserte plastreparasjonsverksteder skal følge en definert og akseptabel standard på alt reparasjonsarbeid.
  • Når reparasjonsarbeid er påkrevet skal autoriserte plastreparasjonsverksteder foretrekkes benyttet.


NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte verkstedene betyr økt trygghet for forbruker, økt annenhåndsverdi av båten, og sist men ikke minst - økt sikkerhet til sjøs.Bærum Plast AS er et Norboat autorisert gassinstallasjonsverksted. 


For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for gassinstallasjon om bord i båter, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at gassinstallasjoner i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter.


Ordningen retter spesiell fokus mot at:

  • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
  • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal utføre sine oppdrag i samsvar med god forretningsskikk.
  • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal benytte en forskriftsmessig og akseptabel standard.
  • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal foretrekkes benyttet ved installasjon, vedlikehold og ettersyn av gassanlegg om bord i båter.
  • Autoriserte gassinstallasjonsfirmaer skal bidra til økt sikkerhet til sjøs.


NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene betyr økt trygghet for båteier, og ikke minst økt sikkerhet til sjøs. Vi oppfordrer derfor alle som benytter, eller vurderer å benytte gass om bord i båten om å ta de autoriserte gassinstallasjonsfirmaene i bruk.


Se etter NORBOAT autorisasjonsskilt dersom du skal installere, vedlikeholde eller kontrollere gassanlegg om bord i båten din!