Hva må et verksted gjøre

Hva må et verksted gjøre


Hull under vannlinje

Store skader

Gjennomføringer

Propellhylser

Støttebraketter til propellakslinger

Baug propell