Plastpest

Plastpest


Plastpest er en hydrolyse som skjer i laminatet når vann reagerer med uherdet polyester, herder-rester og andre reststoffer som finnes i laminatet.


Reparasjon av plastpest:

  • Sandblås
  • Slipe ut blærer
  • Sparkle
  • Ny gelcoat
  • Primer
  • Bunnstoff